over SV

Wat zeg je over jezelf? Dat je goed bent. Dat zijn we ook, maar we hebben liever dat anderen het over ons zeggen. Daarom volstaan we, hier en nu, met een sobere schets van wat we doen.

We richten ruimte in. Werkruimte, publieke ruimte. Met een open oog voor alles wat daarin gebeurt. Anders werken, samen-werken. Elkaar treffen, zien en spreken. Lopen, lezen, wachten, eten, drinken en wat niet al. Kortom: voor elke activiteit de juiste plek!

Basis is onze bijzondere collectie meubelen. Exclusief geïmporteerd en toegespitst ontwikkeld. Samen met ontwerpers met lef.


stijl van werken

Het zijn er vijf. Kernwaarden, criteria, richtingbepalers. We hanteren ze bij alles wat we doen, denken, bedenken, adviseren, uitvoeren. En elke keer vinken we ze af:

- Kwaliteit
- Proportie
- Compositie
- Emotie
- Balans

We gaan er hier niet dieper op in. Een poosje geleden al hebben we er een kloeke brochure over gemaakt (27,5 x 34 cm, 76 pagina's, tekst en kleurrijk beeld). Die uitgave sturen wij u graag op aanvraag toe: info@sv.nl

ruimte

We nemen ruimte als uitgangspunt. Kantoor, hotel, restaurant, zorglocatie, bibliotheek. En vragen ons af: wie komen daar straks? Waarom, waarvoor, bij wie? Dan praten we er over - graag indringend - met direct betrokkenen. Van facilitair manager en adviseur tot architect en interieurontwerper. En liefst ook met mensen die er gaan werken. Hoe meer we weten hoe beter we ons kunnen inleven. En ideeën aanreiken, plannen maken, oplossingen bedenken.

meubelen

We hebben een bijzondere collectie meubelen. Slimme tafels, bijvoorbeeld en gastvrije stoelen. En gretige kasten. En veel, heel veel dat is gericht op - wat wij noemen: anders werken, anders samen-werken. De expliciete vrijheid, de impliciete verantwoordelijkheid, het losser met elkaar omgaan, het belang van oog in oog - dat alles en meer nog vraagt om intelligente en toegewijde meubelen. Het liefst produceren we die zelf, onder eigen merk. Naar ontwerp van mensen met lef. Zoals Jurgen Bey, Axia Design en Ben van Berkel (UN Studio). Resultaat onder meer: de EarChair, Loungewerkplek, SitTable, Niches en van recente datum: de SideSeat. En daar blijft het niet bij.


Prooff Niche
ontwerp: Axia Design