over SV

Wat zeg je over jezelf? Dat je goed bent. Dat vinden we ook, maar we hebben liever dat anderen het over ons zeggen. Daarom volstaan we, hier en nu, met een sobere schets van wat we doen.

We richten, met onze bijzondere meubelen, ruimte 'anders' in. Werkruimte, publieke ruimte. Met een open oog voor alles wat daarin gebeurt. Anders werken, samenwerken. Elkaar treffen, zien en spreken. Lopen, lezen, wachten, eten, drinken en wat niet al. Kortom: voor elke activiteit de juiste meubeloplossing!


Kern is onze zorgvuldig geselecteerde collectie designmeubelen en ruimte oplossingen. SV importeert, ontwikkelt, produceert en levert specifieke collecties voor ‘toekomstgericht’ werken. Werken in aangename, inspirerende kantoren en samenwerken in de publieke ruimte, daar ligt onze uitdaging. In elke projectopgave denken we mee met de vraagstelling en het programma van eisen van de opdrachtgever, (interieur)architect en/ of consultant. Samen zoeken we naar de best werkende oplossing met aandacht voor functionaliteit, flexibiliteit, comfort en vormgeving. We zijn ervan overtuigd, dat juist de specifieke eigenschappen van weloverwogen geselecteerde collecties het verschil kunnen maken als het op kwaliteit, duurzaamheid en performance aankomt.

conceptuele ontwikkelingen

Als SV willen we organisaties inspireren om de kansen die er liggen voor de werkomgeving te zien en te benutten. Want wie op een slimme en aantrekkelijke manier toekomstgericht inricht, met oog voor het welzijn en de wensen van de medewerkers, zou wel eens versteld kunnen staan van het samenspel, de creativiteit en de productiviteit die in dergelijke ‘casual’ ogende werkomgevingen bereikt kan worden.
Niet alleen de wereld om ons heen verandert snel, maar ook de attitude van de medewerkers. De kantoren in ons land worden momenteel overspoeld met creatieve en talentvolle jongelingen, die graag willen werken in omgevingen, meer conceptuele inrichtingsvormen, die hen uitdagen en prestaties stimuleren.
In een speciale uitgave ‘Het Kantoor als Clubhuis’ laten wij als SV zien op welke wijze innovatieve kantoorconcepten gerealiseerd kunnen worden. Vraag deze speciale uitgave aan om inspiratie op te doen: info@sv.nl


stijl van werken

Het zijn er vijf. Kernwaarden, criteria, richtingbepalers. We hanteren ze bij alles wat we doen, denken, bedenken, adviseren, uitvoeren. En elke keer vinken we ze af:

- Kwaliteit
- Proportie
- Compositie
- Emotie
- Balans

We gaan er hier niet dieper op in. Een poosje geleden al hebben we er een kloeke brochure over gemaakt (27,5 x 34 cm, 76 pagina's, tekst en kleurrijk beeld). Die uitgave sturen wij u graag op aanvraag toe: info@sv.nl

ruimte

We nemen ruimte als uitgangspunt. Kantoor, hotel, restaurant, zorglocatie, bibliotheek. En vragen ons af: wie komen daar straks? Waarom, waarvoor, bij wie? Dan praten we er over - graag indringend - met direct betrokkenen. Van facilitair manager en adviseur tot architect en interieurontwerper. En liefst ook met mensen die er gaan werken. Hoe meer we weten, hoe beter we ons kunnen inleven. En ideeën aanreiken, plannen maken, oplossingen bedenken. Tenslotte is ruimte feitelijk het mooiste meubel.

meubelen

We hebben een unieke collectie meubelen. Slimme tafels, bijvoorbeeld en gastvrije stoelen. Gretige kasten, te gekke hangplekken en comfortable loungebanken. En veel, heel veel multifunctioneel, dat is gericht op - wat wij noemen: anders werken, anders samenwerken. De expliciete vrijheid, de impliciete verantwoordelijkheid, het losser met elkaar omgaan, het belang van oog in oog - dat alles en meer nog vraagt om intelligente en toegewijde meubelen. Zorgvuldig geselecteerd of zelf ontwikkeld, met ontwerpers van naam en faam, zoals Jurgen Bey en Ben van Berkel die tekenden voor de Oorstoel en SitTable van Prooff. Maar ook Michele de Lucchi, Jean Nouvel, Aldo Rossi en Alvaro Siza hebben voor onze fabrikant Unifor inmiddels succesvol vele eigenzinnige meubelen ontwikkeld.

Met onze collectie bieden we de absolute top qua vormgeving en kwaliteit.
Dat moet ook zo zijn en blijven, vinden we. En dat is nog niet alles...