HNW? Het Nieuwe Werken? Wij hebben het liever over
anders werken, anders samen-werken. In directe relatie
met anders inrichten. Dus: anders werken, anders inrichten.
Dit vraagt om slimme meubelen die hierop inspelen.